فهرست همکاران

دکتر محمد نعمتی


عضو ارشد از 20 تیر 1396
دارای مدرک تحصیلی دکتری علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد بخش عمومی و پول
محل فعالیت ثبت نشده است!
علاقه‌مندی‌های علمی و پژوهشی
 • تبیین، تدوین و ارائه سیاست‌های کلی نظام در خصوص اصل 45 قانون اساسی

تالیف کتاب
 • گفتارهایی در اقتصاد اسلامی. کتاب مجموعه مقالات اولین دوره اقتصاد اسلامی شهید صدر (گردآوری و تدوین)، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام(چاپ الکترونیکی). (1390)
 • بحران اقتصادی2008، ریشه‌ها، پیامدها و راه‌حل (گردآوری و تدوین مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات) انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام. ( کتاب برگزیده دانشکده اقتصاد در بخش ترجمه کتاب جشنواره پژوهش 1390 دانشگاه امام صادق علیه‌السلام ) (1388)
 • نظریة توزیع پس از تولید  بین عوامل تولید در اسلام (1382)
 • کتاب اقتصاد خانواردراسلام
 • اقتصاد رسانه 
 • عدالت اقتصادی

ترجمه اثر
 • "ابزارهای مواجهه با کسری بودجه در اقتصاد اسلامی". انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، (1389)
 • مجموعه مقالات "امنیت اقتصادی" به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1388)
 • Khajehpour, Bijan. (1380)
 • Sterman, John D. (1370)
 • Kim, Jae-Young. How long for the long-run equilibrium in a cointegration system? Albany, NY: State
 • Franses, Philip H. How to deal with intercept and trend in practical cointegration analysis? Erasmu
 • 1Davies, Rowan B. et al. Money laundering: A Practical Guide to the New Legislation. London: Chapmanshall
 • N.I.O.C. General Terms and Conditions for Sales of Petroleum Products. Products Marketing and Operations of N.I.O.C

تدوین طرح‌نامه
 • طرح پژوهشی مبانی توسعه متوازن، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و مرکز تحقیقات وزارت کشور. (1393)
 • طرح پژوهشی طراحی مجموعه شاخص‌های کمی جهت شناسایی بیماری و اهم راهکارهای قابل اتخاذ جهت مهار بیماری هلندی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و مرکز پژوهش‌های مجلس (1392)
 • طرح پژوهشی « بستر سازی فرهنگی در راستای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی». دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (1391)
 • تدوین دستور‌العمل استاد راهنمای دوره‌های دکتری دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.مهر (1390)
 • طرح پژوهشی " ضرورت و ابعاد کارکردهای اجتماعی- اقتصادی استقرار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تطبیق آن با کشورهای منتخب".مسئول طرح، طرح به سفارش کمیسیون تلفیق دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد (1389)

همکاری با
 • دانشگاه امام صادق ، به عنوان هیئت علمی

مطالب پربازدید
دکتر محمد نعمتی را ببینید یا به فهرست بازگردید.